شعر و ادبیات فارسی

هرکس به طریقی دل ما میشکند       بیگانه جدا دوست جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند حرفی نیست        از دوست بپرسید چرا میشکند

نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۹ساعت ۱۴:۴ بعد از ظهر توسط مهرداد احمدی نیاخرم|      رفت 25