هرکس به طریقی دل ما میشکند       بیگانه جدا دوست جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند حرفی نیست        از دوست بپرسید چرا میشکند

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۹ساعت ۱۴:۴ بعد از ظهر  توسط مهرداد احمدی نیاخرم  |